Al Local, la seu de la Fundació:

Es programen les activitats de la Fundació.

Es presta atenció directa a l’usuari proposant els serveis següents:

  • Assessorament i orientació en tots els àmbits de la vida quotidiana. Aquest servei es presta a tota mena de persones, siguin o no discapacitades.
  • Detecció de necessitats o problemes de la Comarca
  • Derivació dels usuaris als organismes que poden satisfer les seves necessitats.
  • Cerca de solucions quan es detecten llacunes de servei.