Projecte Incorpora’m

Econeteja a la residencia de Puigcerdà

Econeteja en una comunitat de veins

Dosificant l'oli de rosa musqueta

Fabricació de bosses de paper

Econeteja a la residencia de Puigcerdà

Econeteja en una comunitat de veins

Dosificant l'oli de rosa musqueta

Fabricació de bosses de paper

Aquest projecte, desenvolupat en el marc de l’àmbit laboral i formatiu, té com a objectiu principal facilitar que les persones amb diversitat funcional puguin integrar-se al món laboral amb una ocupació de qualitat, digna i equitativa contribuint i fomentant l’autonomia de la persona i el seu creixement personal i professional.

Els objectius d’ Incorpora’m es desglossen en:

  • Formació continua a les treballadores per l’adquisició dels coneixements i saber fer, necessaris per una correcta integració en el món laboral.
  • Promoció de la persona treballadora en el propi Projecte. I la seva integració en empreses de la comarca.

  • Orientació laboral personalitzada per tal d’impulsar l’inici o  ampliació del currículum professional.

  • Foment de l’economia social i solidària, la sostenibilitat, l’ètica mediambiental, el compromís amb el territori i la natura.

  • Impuls de la cooperació transfronterera amb associacions i fundacions afins als objectius d’Incorpora’m.

Línies d’ocupació d’Incorpora’m:

En actiu:

  • Servei d’econeteja
  • Distribució de publicitat

  • Elaboració d’oli de rosa mosqueta

  • Servei en el “Dina en Companyia”

Pròxima obertura: L’Agrobotiga Cerdanya

Actualment hi ha 11 persones treballadores del Projecte: 6 persones amb diversitat funcional, 4 referents com a personal de suport i supervisió i 2 professionals en el desenvolupament tècnic del Projecte.

Agents i institucions que col·laboren en el Projecte:

Diputació de Girona, Ajuntament de Puigcerdà, Ajuntament de Bolvir, Ajuntament d’Alp, Ajuntament de Prats i Sansor, Ajuntament de Das, Ajuntament de Fontanals de Cerdanya, Consell Comarcal de La Cerdanya, Fundació Hospital de Cerdanya, CaixaBank, AUCER, Club Poliesportiu de Puigcerdà, empreses i particulars de la comarca.