L’Espai ADIS

El salo

La marató de TV3

Sessió de ball

Activitat cultural

Dinar de germanor

El salo

La marató de TV3

Sessió de ball

Activitat cultural

Dinar de germanor

El Centre Social per la gent gran ESPAI ADIS, té com objectiu la millora de la qualitat de vida i el benestar emocional de persones grans.

Es fonamenta en activitats i teràpies no farmacològiques  amb l’objectiu de mantenir l’autonomia, les capacitats físiques i  cognitives el màxim temps possible, oferint suport i informació a les famílies i/o cuidadors.

Els participants accedeixen al servei, sota els principis de l’Atenció Centrada en la Persona.

Les activitats del programa es desenvolupa en el Local de la Fundació ADIS. Espai no medicalitzat, obert a la comunitat, de relació intergeneracional on conviuen diversos projectes socials. Amb un màxim de 25 places per l’espai ADIS.

HORARI: Dies feiners de dilluns a divendres de 10 a 17 h

per mes informació adreçar-se a la responsable Gisela

gisela@fundacioadis.org i tel 972.88.01.06