Avís legal

Identificació del titular del lloc web

La present pàgina web és propietat de Fundació Adis, amb domicili social a “El Local” Rec de Sant Agustí, 7, 17520 Puigcerdà – Girona i CIF G17703794.

Objecte

L’Avís legal present regula l’ús del lloc web fundacioadis.org (en endavant, el “lloc web”).

Condicions d’accés i ús

L’accés i ús del lloc web atribueix la condició d’usuari (en endavant, l'”usuari”) i implica l’acceptació de les condicions d’ús que es descriuen a continuació.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat del lloc web d’acord amb la llei, la moral, l’ordre públic i les presents condicions d’ús. L’usuari respondrà davant Fundació Adis o davant tercers de qualsevol danys o perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquestes obligacions.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del lloc web, incloent-hi textos, imatges, gràfics, logotips, icones, marques, programari, noms comercials, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible de protecció per la llei de propietat intel·lectual o industrial, són propietat de Fundació Adis o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà del que sigui estrictament necessari per al correcte ús del lloc web.

En cap cas l’accés al lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d’aquests drets, llevat que s’estableixi expressament el contrari.

Les presents condicions d’ús del lloc web no confereixen als usuaris cap dret de propietat sobre els continguts que integren el mateix, per la qual cosa l’ús, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altre acte similar dels continguts queda totalment prohibit excepte autorització expressa de Fundació Adis.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de Fundació Adis. Podrà visualitzar els elements del lloc web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’usuari no podrà suprimir, alterar, eludir o manipular cap dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al lloc web.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Fundació Adis no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del lloc web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Fundació Adis es reserva el dret de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut del lloc web, els enllaços o la informació disponible sense necessitat de previ avís i sense que això de lloc a cap responsabilitat.

Enllaços a altres llocs web

El lloc web pot incloure enllaços a altres llocs web gestionats per tercers. Fundació Adis no es responsabilitza del contingut d’aquests llocs web ni de les mesures de seguretat adoptades per ells.

Legislació aplicable i jurisdicció

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola.

Informació de contacte

Per a qualsevol consulta relacionada amb les presents condicions d’ús, pot dirigir-se a Fundació Adis a través de la següent adreça de correu electrònic: info@fundacioadis.org

Desplaça cap amunt
Skip to content