Política de privacitat

Introducció

Aquesta política de privacitat estableix les pautes per al tractament de les dades personals proporcionades pels usuaris a través del lloc web de Fundació Adis, amb seu a “El Local” Rec de St. Agustí, 7, 17520 Puigcerdà – Girona, i amb CIF G17703794.

Responsable del tractament

Fundació Adis, amb domicili a “El Local” Rec de St. Agustí, 7, 17520 Puigcerdà – Girona i CIF G17703794, actua com a responsable del tractament de dades personals.

Finalitat del tractament

Les dades personals proporcionades es faran servir per a:

  • Facilitar l’accés i ús del lloc web.
  • Oferir i millorar els serveis proporcionats.
  • Respondre a consultes o sol·licituds de l’usuari.
  • Realitzar anàlisis estadístics i enviar comunicacions comercials amb el consentiment de l’usuari.

Legitimació del tractament

El tractament de dades es basa en el contracte de serveis entre l’usuari i Fundació Adis i en l’interès legítim de la fundació per a certes activitats, com ara anàlisis i comunicacions comercials.

En concret, el tractament de dades personals amb la finalitat de remetre comunicacions comercials es basa en el consentiment exprés de l’usuari.

Destinataris de les dades

Les dades poden ser compartides amb:

  • Proveïdors de serveis necessaris per a l’operació del lloc.
  • Autoritats competents segons ho requereixi la llei.

Drets dels usuaris

Els usuaris tenen els següents drets:

  • Accedir, corregir i eliminar les seves dades personals.
  • Limitar o oposar-se al tractament de les seves dades.
  • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Per a exercir aquests drets, els usuaris poden contactar amb Fundació Adis mitjançant correu electrònic a info@fundacioadis.org o per correu postal a “El Local” Rec de St. Agustí, 7, 17520 Puigcerdà – Girona, adjuntant una còpia del seu document d’identitat.

Conservació de les dades

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb els serveis contractats i les obligacions legals corresponents.

Modificació de la política de privacitat

Fundació Adis es reserva el dret d’actualitzar aquesta política de privacitat, i les versions actualitzades es publicaran en el lloc web.

Vigencia

Aquesta política entra en vigor el 5 de gener de 2024.

Desplaça cap amunt
Skip to content